nasta-logo-2.png

NASTA-tutkimusohjelman johtoryhmä

Lyhenne

Jäsen

Varajäsen

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Liikennevirasto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ympäristöministeriö

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen turvallisuusvirasto

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Vantaa

HKR

Livi

STM

HSY

YM

YMK

LVM

Trafi

KSV

Vantaa

Pekka Isoniemi

Raija Merivirta

Jari Keinänen

Päivi Aarnio

Tarja Lahtinen

Outi Väkevä

Jussi Salminen

Kari Alppivuori

Ville Lehmuskoski

Henry Westlin

Ville Alatyppö

Arto Hovi

Mikko Paunio

Jarkko Niemi

Jyrki Hurmeranta

Jari Viinanen

Saara Jääskeläinem

Björn Ziessler

Hanna Strömmer

Jyrki Vättö