Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

nasta-logo-2.png

Etusivu | Tutkimusohjelman tausta ja tavoite | Uutiset ja tiedotteet

Loppuraportti | Slutrapport | STUD final report | Tutkimusraportit

Kirjallisuus ja esitysmateriaalit | Talvirengaslinkkejä | KITKA

Kaupunki-ilman laatu | Katujen pinnan kuluminen | Liikenneturvallisuus

Tutkimusohjelman tutkijat | Johtoryhmä | STUD research programme – in English

Kaupunki-ilman laatu ja terveys

kuva-02.jpg

Muita julkaisuja

Laine, Silja (2011): Katupölyn mallintamisen mahdollisuudet. Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennustekniikan kokoelmat. AMK-opinnäyte.

Muita linkkejä

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (YMK) koordinoima, EU-rahoitteinen talvikunnossapidon ja katupölyn REDUST-hanke vuoden 2014 loppuun saakka, jossa mukana mm. Espoo, Vantaa, Helsingin seudun ympäristö -kuntayhtymä (HSY), Metropolia ja Nordic Envicon

Helsinkiläistä kunnallispolitiikkaa

Aloite Helsingin kaupunginvaltuustossa 12.11.2012. Kaupunginvaltuutettu Matti Enrothin aloite ”Aloite katupölyn vähentämiseksi edistämällä siirtymistä nastarenkaista kitkarenkaisiin” (pdf)

Päätöksessään (12.11.2012) Helsingin kaupunginhallitus edellyttää, että NASTA-tutkimusohjelman päätyttyä ”rakennusvirasto tekee yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuksen kanssa esityksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja suosituksista”.

Esityksiä

Aarnio (diat): Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pks:lla (pdf)

Timo Lanki: Katupöly ja terveys Ilmansuojeluyhdistyksen (ISY) Hiukkasseminaari Ympäristömessuilla 11.10.2012: Esitykset

Norjalaista hallinnollista keskustelua

Hauer & Christiansen (2011): Videre arbeid med lokal luftkvalitet. Forslag til endring av piggdekkpolitikken. Brev från Statens vegvesen till Samferdselsdepartementet av Oslo,18.8.2011.

Lehtijuttuja

YLE-Uutiset 19.3.2013 klo 16.38; Tiepöly koettelee jälleen
keuhkoja

HS-vieraskynä (Isoniemi & Alppivuori) 6.11.2012: ”Kitkarenkaiden käyttöä kannattaa lisätä” (jpg)


Kaupunki-ilman laatu on keskeinen terveyskysymys. Kapeissa katukuiluissa katupöly voi pyöriä pitkäänkin. Muun muassa sydän-
 ja versuonisairaiden, astmaatikkojen ja allergikkojen elämä on hankalaa ja rajoittunutta katupölyn vuoksi. Erityisesti lasten keuhkojen kehitykselle katupöly tuottaa selvää haittaa. Nastarengas irrottaa 
niin paljon partikkeleita asfaltista, että keskimäärin noin puolet katupölystä koostuu nastarenkaiden irrottamista mineraaleista ja muista partikkeleista. Neljännes katupölystä muodostuu jo ennestään
tienpinnalla olleesta pölystä.

Katupölyn tutkimuksesta ja torjunnasta lisätietoa mm. EU-projekteissa, joiden kanssa NASTA-tutkimusohjelma on jakanut tutkimusaineistoja ja tuloksia: REDUST ja NORTRIP.

Tutkimusraportit

Lanki, Timo (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Katupölyn vaikutukset terveyteen. Epidemiologinen tutkimus pääkaupunkiseudulla

Kupiainen, Kaarle ja Ritola, Roosa (Nordic Envicon Oy): Nastarengas ja hengitettävä pöly (kirjallisuuskatsaus)

Kupiainen, Kaarle, Ritola, Roosa, Stojiljkovic ja Ana (Nordic Envicon Oy), Pirjola, Liisa ja Malinen, Aleksi (Metropolia ammattikorkeakoulu): Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadun varrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Kaupunki-ilman laatu

Kaupunki-ilman laatu on tärkeä terveys- ja viihtyvyyskysymys, jota ei olla Suomessa yhdistetty talvirengasvalintoihin samalla painoarvolla kuin Ruotsissa, Norjasta puhumattakaan.

Linkkejä eräisiin aihetta koskeviin tieteellisiin artikkeleihin

Hänninen – Knol (eds.) (2011): European Perspectives on Environmental Burden of Disease. Estimates for Nine Stressors in Six European Countries

Christer Johansson – Michael Norman – Lars Gidhagen (2007): Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban air. Environ Monit Assess (2007) 127:477– 487 DOI 10.1007/s10661-006-9296-4

Kupiainen – Pirjola (2011): Vehicle non-exhaust emissions from the tyre – road interface – Effect of stud properties, traction sanding and resuspension

Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A. and Malinen, A. (2011): Street dust emissions in Finnish cities – summary of results from 2006–2010. Publications by City of Helsinki Environment Centre 5/2011.

Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A. ja Malinen, A. (2009): Katupölyn päästöt ja torjunta. KAPU-hankkeen loppuraportti

Kupiainen, K. (2007): Road dust from pavement wear and traction sanding (väitöskirja)

Kupiainen – Tervahattu (2004): The effect of traction sanding on urban suspended particles in Finland

Meister-Johansson- Forsberg (2012): Estimated Short-Term Effects of Coarse Particles on Daily Mortality in Stockholm, Sweden. Environmental Health Perspectives. Volume 120, Number 3, March 2012

Schwarze, P. E. (Norwegian Institute of Public Health) (ei vl.) Toxicity of mineral particles: Importance of size and composition for pro- inflammatory responses (diaesitys-pdf)

Tervahattu, H., Kupiainen, K., Pirjola, L. ja Viinanen, J. (2007): Tutkimuksia katupölyn vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä KAPU-projektin loppuraportti. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2007.