Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

nasta-logo-2.png

Etusivu | Tutkimusohjelman tausta ja tavoite | Uutiset ja tiedotteet

Loppuraportti | Slutrapport | STUD final report | Tutkimusraportit

Kirjallisuus ja esitysmateriaalit | Talvirengaslinkkejä | KITKA

Kaupunki-ilman laatu | Katujen pinnan kuluminen | Liikenneturvallisuus

Tutkimusohjelman tutkijat | Johtoryhmä | STUD research programme – in English

Kirjallisuutta ja esitysmateriaaleja


Kirjallisuutta

Ari Tuononen and Panu Sainio (2014): Optimal proportion of studded tyres in traffic flow to prevent polishing of an icy road. Accident Analysis & Prevention
Volume 65, April 2014, Pages 53–62. (websivu, josta artikkelia voi tarkastella, ostaa sen pdf-muodossa tai katsoa audioslide-esitys (ks. sivun oikea alalaita)

Eeva Pitkänen, Anu Haahla, Anne Määttä, Jarno Kokkonen ja Olli Kontkanen (2013). Helsingin kaupungin meluntorjunnan
toimintasuunnitelman tarkistus 2013. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 21/2013

Trafiksikkerhethåndboken (17.3.2013). luku 4.2 Piggdekk. Transportøkonomisk institutt.

Rune Elvik, Lasse Fridstrøm, Joanna Kaminska, Sunniva Fridslid Meyer (2013): Effects on accidents of changes in the use of studded tyres in major cities in Norway: A long-term investigation. Accident Analysis and Prevention 54 (2013) 15–25.

     Rune Elvik, Joanna Kaminska Oslo (2011): 

Effects on accidents of reduced use of studded tyres in Norwegian cities - full report     summary       TØI Report 1145/2011. 

Destia/Helsingin kaupungin asfalttipäällysteiden kuntomittauspalvelut 2009-2011: Katuverkon urautuminen 2004-2011

Hengitysliitto (2010): Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010 - 2014

HKR (2001): Nastarenkaiden kayttoselvitys case: Helsinki. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2001:4 Katuosasto

Hänninen - Knol (eds.) (2011): European Perspectives on Environmental Burden of Disease. Estimates for Nine Stressors in Six European Countries

Christer Johansson · Michael Norman · Lars Gidhagen (2007): Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban air. Environ Monit Assess (2007) 127:477–487 DOI 10.1007/s10661-006-9296-4

Kupiainen - Pirjola (2011): Vehicle non-exhaust emissions from the tyre - road interface -- Effect of stud properties, traction sanding and resuspension

Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A. and Malinen, A. (2011): Street dust emissions in Finnish cities – summary of results from 2006–2010. Publications by City of Helsinki Environment Centre 5/2011.

Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A. ja Malinen, A. (2009): Katupölyn päästöt ja torjunta. KAPU-hankkeen loppuraportti

Vierintämelun vähentäminen. VIEME-tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. LVM:n julkaisuja 4/2008.

Kupiainen, K. (2007): Road dust from pavement wear and traction sanding (väitöskirja)

Kupiainen - Tervahattu (2004): The effect of traction sanding on urban suspended particles in Finland

Liikennevirasto (2010): Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2014

Luoma, Juha (2011): Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden yleisyys Suomessa. VTT tiedotteita 2600.

Laine, Silja (2011): Katupölyn mallintamisen mahdollisuudet. Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennustekniikan kokoelmat. AMK-opinnäyte.

LVM (2008): Nastojen ja nastarenkaiden hyväksymisvaatimusten muutostarpeet

Malmivuo - Luoma (2010): Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001–2010. VTT tiedotteita 2554

Meister-Johansson- Forsberg (2012): Estimated Short-Term Effects of Coarse Particles on Daily Mortality in Stockholm, Sweden. Environmental Health Perspectives. VOLUME 120, NUMBER 3, March 2012

MOBILE2 (2001): Selvitys nastarenkaan vaikutuksista (Teknillinen korkeakoulu)

Pirjola, L, Kupiainen, K.J., Perhoniemi, P., Tervahattu, H. and Vesala, H. (2009) Non-exhaust emission measurement system of the mobile laboratory SNIFFER. Atmospheric Environment 43, 4703-4713.

Schwarze, P. E. (Norwegian Institute of Public Health) (ei vl.) Toxicity of mineral particles: Importance of size and composition for pro- inflammatory responses (diaesitys-pdf)

Strandroth, Johan, Rizzi, Matteo, Olai, Maria, Lie, Anders, Tingvall, Claes (2012): The effects of studded tires on fatal crashes with passenger cars and the benefits of electronic stability control (ESC) in Swedish winter driving. Accident Analysis and Prevention 45 (2012) 50–60.

Tervahattu, H., Kupiainen, K., Pirjola, L. ja Viinanen, J. (2007): Tutkimuksia katupölyn vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä KAPU-projektin loppuraportti. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2007.

Hänninen, Otto Hänninen, Knol, Anne (Eds.): European Perspectives on Environmental Burden of Disease Estimates for Nine Stressors in Six European Countries. Report 1/2011.

Nastarenkaiden käytön ja talvikunnossapidon yhteiskunnallinen optimointi: talvi ja tieliikenne -projekti 1992 - 1995 (NASTA-tutkimusohjelman isoveljen osaraportteja)

Tiehallinto (2001): Teiden talvihoito - Talvihoidon toimintalinjat 2001-

Trafikverket (2011): Undersökning av däcktyp i Sverige – kvartal 1, 2011 


Muita tutkimuksia ja hankkeita:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemia tutkimuksia

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (YMK) koordinoima, EU-rahoitteinen talvikunnossapidon ja katupölyn REDUST-hanke, jossa mukana myös Espoo, Vantaa, Helsingin seudun ympäristö -kuntayhtymä (HSY), Metropolia ja Nordic Envicon

Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU

Esitysmateriaaleja

NASTA-tutkimusohjelman sidosryhmille järjestetyn aloitusseminaarin (07.11.2011) esitykset:

Isoniemi (diat): NASTA-tutkimusohjelman taustaa. (pdf)

Toiskallio (diat): NASTA-tutkimusohjelman organisointi ja sisältö. (pdf)

Lammi (diat): Talvirenkaat ja liikenneturvallisuus. (pdf)

Aarnio (diat): Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pks:lla. (pdf)

Malmivuo (diat): Nastarenkaiden käytän vähentymisen liikenneturvallisuusvaikutukset ulkomailla ja Suomessa. (pdf)

Aloitusseminaarin (7.11.2011) tiedote

Katupölyseminaari 25.1.2012. Pekka Isoniemen NASTA-esitys(pdf)

Talvitiepäivät 15.2.2012 Pekka Isoniemen esitys NASTA-tutkimusohjelmasta (pdf). Tekstimuotoinen yleisesitys ohjelmasta (4s.)

NASTA-tutkimusohjelman Talviajopäivä 1.3.2012 (ohjelma)

NASTA/Isoniemi (diat): Johdatus talviajopäivään (pdf)

Autoliitto/Luomala (diat): Näkökulmia talvirenkaiden valintaan (pdf)

Autokoululiitto/Hakala (diat): talviajovinkit nykytekniikalla (pdf)

NASTA-tutkimusohjelman väliraportin julkistustilaisuus 3.4.2012 Ks. uutiset ja tiedotteet

Väylät & Liikenne 2012 (29.-30.8. Turku) Työpaja NASTA-tutkimusohjelma 30.8. klo 9-11

Pekka Isoniemi: Ohjelman lähtökohdat (pdf)

Kalle Toiskallio: Ohjelman pääkysymykset (pdf)

Harri Heikkinen: Nastarenkaiden vaikutus päällysteiden kulumiseen taajamanopeuksissa (pdf)

Mikko Malmivuo: Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset (pdf)

Timo Lanki: Katupöly ja terveys (diat)

Sirkku Laapotti: Kitkarenkaat ja kolaririski Helsingin seudulla.Psykologinen näkökulma (pdf)

Heljä Aarnikko: Autoilijoiden kokemukset kitkarenkaista (pdf)

Valde Mikkonen: Kolaririskin vähentäminen siirryttäessä nastattomiin talvirenkaisiin (diat)

Ilmansuojeluyhdistyksen (ISY) Hiukkasseminaari Ympäristömessuilla 11.10.2012: Esitykset

Nokian Renkaiden järjestämä keskustelutilaisuus "Talvirenkaiden turvallisuus- ja ympäristövaikutukset" 14.1.2014. Esitys.


Muuta

Norjalaista hallinnollista keskustelua nastarengaspolitiikan tiukentamisesta:

Rosland, Pål (2011): Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet. Brev från Statens vegvesen till Samferdselsdepartementet av Oslo, 17.8.2011

Hauer & Christiansen (2011): Videre arbeid med lokal luftkvalitet. Forslag til endring av piggdekkpolitikken. Brev från Statens vegvesen till Samferdselsdepartementet av Oslo,18.8.2011.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista (20.5.2003/408) myöhempine muutoksineen (2007/771 ja 2009/466)

LVM:n asetus ajoneuvojen renkaiden nastoista (linkki) (pdf) (466/2009) (eli ns. uudet nastamääräykset, jotka koskevat 1.7.2013 tai sen jälkeen valmistettuja nastarenkaita)