nasta-logo-2.png

Tutkimusraportit

kuva-05.jpg


Katujen ja sisäänajoväylien pinnan kuluminen

Talvirengaspolitiikka liittyy suoraan katujen ja väylien kulumiseen.

Tutkimusraportit

Heikkinen, Harri M. (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu): Nastarenkaiden vaikutus päällysteiden kulumiseen taajamanopeuksissa (lisensiaatin työ)

Perustietoa nasta- ja kitkarenkaiden käytöstä talvirenkaina

Prittinen, Paula (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu): Talvirengasjakaumat Helsingin kantakaupungissa 2011

Rekilä, Katja – Prittinen Paula (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu): Talvirengasjakaumat Helsingin kantakaupungissa 2011 ja 2013 (taulukot)

Aarnikko, Heljä et al. (SITO Oy): Yksityisautoilijoiden kokemukset kitkarenkaiden käytöstä

Toiskallio, Kalle (Lectus Ky): Helsingin seudun taksiautoilijoiden talvirengasvalinnat (lyhyt muistio) 

Talvirengaspolitiikka Pohjoismaissa

Talvirengaspolitiikka Ruotsissa ja varsinkin Norjassa eroaa huomattavasti suomalaisesta. Samoin on laita julkisen keskustelun. Norjassa jo 1990-luvulta lähtien talvirengaspolitiikkaa on ohjannut ympäristöpolitiikan ja tienpidon yhteinen näkemys. Ruotsissakin tämä keskustelu on jo voimakkasti alkanut. Ruotsin liikennevirasto suosittelee kitkarenkaita autoihin, joissa on ajovakauden hallintalaitteet. Nastarenkaita suositellaan siis vain keskimääräistä vanhempiin autoihin. Suomessa hallitseva puhetapa korostaa tärkeimpänä turvallisuustekijänä edelleen renkaan jarrutuspitoa liukkaalla lumella ja jäällä. Liikenneturva ja monet muut liikenneviranomaiset ovat melko vahvasti nastarenkaan kannalla.

Tutkimusraportit

Brax, Joel (Finnmap Infra Oy/COWI Sweden): Kokemuksia Oslon nastarengasmaksuista

Toiskallio, Kalle (Lectus Ky): Norjan ja Ruotsin suurimpien kaupunkien nastarengasrajoitukset (lyhyt muistio, NASTA-tutkimusohjelman loppuraportin liite) 


Seuraavassa NASTA-tutkimusohjelman tutkimusraportit teemoittain.

Liikenneturvallisuus


Nastarenkaiden käyttöä on Suomessa pidetty keskeisenä liikenneturvallisuustekijänä talvella. Niinpä kitkarenkaiden osuuden mahdollinen lisääntyminen talvirenkaista herättää voimakkaan huolen yleisestä liikenneturvallisuudesta. Tutkimusten mukaan mitään dramaattista liikenneturvallisuuden heikentymistä ei kitkarenkaiden yleistyminen kuitenkaan aiheuttaisi, kunhan liukkauden torjuntaan kiinnitetään huomioita.

Tutkimusraportit

Juga, Ilkka (Ilmatieteen laitos): Pääkaupunkiseudun talvikauden
sää- ja keliolot

Malmivuo, Mikko (Innomikko Oy): Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset

Tuononen, Ari – Sainio, Panu (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu, ajoneuvotekniikka): Nastavirta – eri talvirengasvirtojen vaikutus tienpinnan kiillottumiseen ja liukkauteen

Katila, Ari et al. (Turun yliopisto): Kitkarenkaiden talvenaikaisen käytön lisääntymisen vaikutukset kolaririskiin. Kolaririskin vähentämisen mahdollisuudet

Mikkonen, Valde (Valmixa Oy): Kolaririskin vähentäminen siirryttäessä nastattomiin talvirenkaisiin

Vehmas, Anne (Ramboll Oy): Talvirengasskenaarioiden vaikutustarkastelu

Kaupunki-ilman laatu ja terveys

Kaupunki-ilman laatu on keskeinen terveyskysymys. Kapeissa katukuiluissa katupöly voi pyöriä pitkäänkin. Muun muassa sydän-
 ja versuonisairaiden, astmaatikkojen ja allergikkojen elämä on hankalaa ja rajoittunutta katupölyn vuoksi. Erityisesti lasten keuhkojen kehitykselle katupöly tuottaa selvää haittaa. Nastarengas irrottaa 
niin paljon partikkeleita asfaltista, että keskimäärin noin puolet katupölystä koostuu nastarenkaiden irrottamista mineraaleista ja muista partikkeleista. Neljännes katupölystä muodostuu jo ennestään tienpinnalla olleesta pölystä.

Katupölyn tutkimuksesta ja torjunnasta lisätietoa mm. EU-projekteissa, joiden kanssa NASTA-tutkimusohjelma on jakanut tutkimusaineistoja ja tuloksia: REDUST ja NORTRIP.

Tutkimusraportit

Lanki, Timo (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Katupölyn vaikutukset terveyteen. Epidemiologinen tutkimus pääkaupunkiseudulla

Kupiainen, Kaarle ja Ritola, Roosa (Nordic Envicon Oy): Nastarengas ja hengitettävä pöly (kirjallisuuskatsaus, YMK:n julkaisuja 6/2013)

Kupiainen, Kaarle, Ritola, Roosa, Stojiljkovic ja Ana (Nordic Envicon Oy), Pirjola, Liisa ja Malinen, Aleksi (Metropolia ammattikorkeakoulu): Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet
kadun varrella kerätyissä hiukkasnäytteissä